Algemene voorwaarden


 

 

Introductie

Op deze pagina vindt u de Algemene Voorwaarden van yunicajuwelen.be, zoals deze beschikbaar is gesteld door Yunica. In deze Algemene Voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze webshop aan u aanbieden.

 

 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze webshop is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze webshop alleen hergebruiken volgens de regeling van het dwingend recht.

 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Yunica is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze webshop her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Yunica.

 

 

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze webshop staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Yunica te mogen claimen of te veronderstellen.

 

Yunica streeft naar een zo actueel mogelijke webshop. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze webshop onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkeid aanvaarden.

 

De informatie op deze webshop wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Yunica aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

 

Prijzen en betalingen

Alle prijzen zijn inclusief BTW. 
Betalen kan met bancontact, overboeking, creditcard, giftcard, ideal, inghomepay en sofort.

 

 

 

Verzending

Verzending is gratis vanaf een aankoop van €50. Let op: Wegens hogere prijzen zijn verzendingen naar het buitenland niet gratis, hiervoor worden kosten in rekening gebracht. De klant is verantwoordelijk voor het geleverde product te controleren op eventuele gebreken, en als nodig het product binnen 5 dagen na ontvangst te retourneren.

 

 

Recht op herroeping

De klant heeft recht op herroeping van bestelling binnen de 14 dagen, tenzij de producten op maat gemaakt zijn, of volgens de specifieke wensen van de klant. Wanneer de verkoper de leveringsdatum niet kan halen, wordt de klant tijdig ingelicht, en heeft de klant recht op opzegging tenzij de producten op maat gemaakt zijn of volgens de specifieke wensen van de klant.

 

 

Garantie

De klant heeft recht op een garantie van 2 jaar na levering van de goederen, en wanneer de producten correct verzorgd werden zoals aangeraden. (Zie pagina onderhoud juwelen)

 

De klant heeft de optie tussen reparatie en vervanging van het artikel. De verkoper heeft het recht de keuze van de klant te weigeren wanneer deze alleen mogelijk is door het maken van onredelijk hoge kosten en de andere optie geen noemenswaardig nadeel voor de klant met zich meebrengt.

 

Retouren

Indien de klant een natuurlijke persoon is, die een bestelling heeft geplaatst in eigen naam en niet handelt in de uitvoering van beroep op bedrijf, dan heeft deze klant de mogelijkheid om te retourneren, tenzij de producten op maat gemaakt zijn, of volgens de specifieke wensen van de klant. Bijkomende kosten voor het retourneren zijn voor de klant.

Bij herroeping is de klant verplicht het product in zijn originele staat en verpakking terug te sturen aan de verkoper.
De verkoper is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies en verkeerd of te laat bezorgde retourzendingen.

 

Overeenkomst

Met het bevestigen van de bestelling gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.

De klant heeft de mogelijkheid om eventuele klachten in te dienen bij de belgische consumentenombudsdienst of Europese Online Dispute Resolutionplatform. (ODR of online geschillenbeslechting.)